خدمات آریاک نانو صنعت پارس

  • تولید ورق های ضد آتش و ضد آب CELOLUX در ایران
  • تولید آب مجازی در نقاط خشک و کویری ایران با حجم بالا
  • تولید گازوئیل سبز و بدون آلودگی با استفاده از NANO Material ها
  • تولید مازوت اختصاصی با حجم بالا بدون آلودگی زیست محیطی
  • تولید و ترکیب بنزین با آب به منظور اقتصادی نمودن قیمت بنزین و کاهش آلاینده ها.